Logo Teatru Lalka

strona główna -> Teatr bez barier

Teatr bez barier

Teatr Lalka, pl. Defilad 1, PKiN (wejście od ulicy Świętokrzyskiej)
Parking (wjazd od ulicy Emilii Plater) płatny: do 15 min 2 zł, pierwsza godzina 5 zł,
druga godzina 4 zł, trzecia i następne 3 zł.

Teatr dostosowany jest dla osób z niepełnosprawnością:
Winda zewnętrzna o udźwigu 300 kg (po naciśnięciu dzwonka windy zgłosi się pracownik teatru i ją uruchomi).
Wnętrze teatru bez progów i innych przeszkód architektonicznych.
Widownia z 6 miejscami dla osób na wózkach wyznaczone po bokach rzędów: III, VII i X.
Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.
Bufet dostępny dla osób na wózkach.

Teatr bez barier

Informacja dla osób niedosłyszących
Pętla indukcyjna na widowni - aktywna w razie potrzeby.
Potrzebę tę należy zgłosić przy zakupie biletów lub godzinę przed spektaklem
w kasie, tel. 22 620 49 60

Uwaga: do teatru prowadzą schody (11 stopni o wys. ok. 13 cm).

TEATR LALKA
Palac Kultury i Nauki
Plac Defilad 1
00-901 Warszawa
NIP 525-000-58-86
REGON 016342053
RIK RIK/3/2000/SPW
Bank PEKAO S.A./Oddzial w Warszawie ul. Jasna 1
66 1240 6175 1111 0010 4817 6443
SEKRETARIAT
(22) 620 49 60, (22) 656 69 39, (22) 624 85 65 // sekretariat@teatrlalka.pl
BIURO ORGANIZACJI WIDOWNI
(22) 656 69 57, (22) 656 69 56 // rezerwacje@teatrlalka.pl