Logo Teatru Lalka

strona główna -> spektakle -> Szopka krakowska

Spektakle

Szopka krakowska

Szopka krakowska

T. i St. Estreicherowie

w spektaklu wykorzystano teksty: M.Ezenkiera, Z.Glogera, O.Kolberga,
ks. M.Mioduszewskiego

  • Opracowanie dramaturgiczne Bohdan Radkowski
  • Reżyseria Bohdan Radkowski
  • Scenografia Adam Kilian
  • Opracowanie muzyczne Jerzy Dobrzański
  • Asystent reżysera Roman Holc
  • Przygotowanie wokalne Marita Ksi±żkiewicz
  • W obsadzie
    Beata Duda-Perzyna, Agnieszka Mazurek, Mirosława Płońska-Bartsch, Anna Porusiło-Dużyńska, Michał Burbo, Grzegorz Felu¶, Roman Holc, Tomasz Mazurek, Andrzej Perzyna.

Premiera 6 grudnia 1997 r.
Dla widzów od lat 4 do 100
Czas trwania spektaklu 95 min. /z przerw±/


Szopka Krakowska nawi±zuje do polskiej tradycji "chodzenia" z szopk± po kolędzie. Czas Bożego Narodzenia skłania do refleksji,
do wspólnego ¶piewania i słuchania kolęd. Spektakl Bohdana Radkowskiego (scenariusz i reżyseria) oparty na tekstach Tadeusza i Stanisława Estreicherów oraz Oskara Kolberga wprowadza nas w niepowtarzalny klimat bożonarodzeniowy dzięki poł±czeniu religijnej i ludowej tradycji ze sztuk± widowiskow±.

Szopka krakowska Szopka krakowska Szopka krakowska Szopka krakowska Szopka krakowska Szopka krakowska Szopka krakowska

Z recenzji prasowych:

Powstało kolorowe, roz¶piewane widowisko, którego dusz± jest dwupoziomowa, witrażowa szopka, okolona aureol± trzepocz±cych skrzydłami aniołków, z piętrem dla ¶więtych oraz parterem dla szaraków i grzeszników. Honory domu pełni tu grupa krakowskich kolędników z Herodem, Diabłem, ¦mierci± i Turoniem, którzy ¶piewem i tańcem głosz± ¶wiatu dobr± nowinę. Za¶ ósemce aktorów partneruje pół setki rozhasanych kukiełek, które w tanecznym ferworze zapędzaj± się niekiedy aż na proscenium.

Liliana Bardijewska
Wszystko po krakowsku
„Gazeta Wyborcza”

TEATR LALKA
Palac Kultury i Nauki
Plac Defilad 1
00-901 Warszawa
NIP 525-000-58-86
REGON 016342053
RIK RIK/3/2000/SPW
Bank PEKAO S.A./Oddzial w Warszawie ul. Jasna 1
66 1240 6175 1111 0010 4817 6443
SEKRETARIAT
(22) 620 49 60, (22) 656 69 39, (22) 624 85 65 // sekretariat@teatrlalka.pl
BIURO ORGANIZACJI WIDOWNI
(22) 656 69 57, (22) 656 69 56 // rezerwacje@teatrlalka.pl