Logo Teatru Lalka

strona główna -> Ogłoszenia

Ogłoszenia

Teatr Lalka w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko inspicjent - magazynier

Zakres obowiązków:

  W zakresie inspicjenta:
 • udział w próbach oraz przedstawieniach zgodnie z rozkładem zajęć,
 • organizacyjne kierowanie próbami i przedstawieniami, zabezpieczając punktualne ich rozpoczynanie i sprawny przebieg,
 • sprawdzanie oraz odnotowywanie w raporcie z próby lub przedstawienia obecności osób biorących udział w próbie i przedstawieniu,
 • podawanie sygnałów na rozpoczęcie przedstawienia oraz kolejnych aktów,
 • prawidłowe zabezpieczanie środków inscenizacji po próbach i przedstawieniach.
  W zakresie magazyniera:
 • przyjęcie odpowiedzialności materialnej za powierzone materiały, dekoracje, rekwizyty, środki inscenizacji oraz pomieszczenia magazynowe,
 • prowadzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami ilościowej ewidencji i dokumentacji magazynowej,
 • utrzymywanie porządku i czystości w magazynie,
 • rozliczanie się z powierzonego majątku na podstawie inwentaryzacji.

Oczekujemy:

 • odpowiedzialność za powierzone zadania i mienie,
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • dyspozycyjność w czasie produkcji, w okresach przedpremierowych,
 • bardzo dobra organizacja pracy,

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu,
 • ciekawą, pełną wyzwań pracę w rozwijającej się instytucji kultury,
 • przyjazną atmosferę pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o dostarczenie CV lub przesłanie go za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do dnia 31.07.2017 r., do godziny 15.00 na adres: ugospodarczyk@teatrlalka.pl

Adres składania dokumentów
pl. Defilad 1, pok. 214
00 - 901 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: "inspicjent - magazynier"

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Teatr Lalka z siedzibą w Warszawie (00 - 901), pl. Defilad 1. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.)" Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.


Ogłoszenie do pobrania: pobierz
Teatr Lalka w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko montażysta dekoracji

Zakres obowiązków:

 • obsługa eksploatacyjna sceny podczas prób i przedstawień,
 • montaż i demontaż dekoracji,
 • załadunek i rozładunek dekoracji, rekwizytów, kostiumów oraz sprzętu scenicznego i technicznego,
 • wykonawstwo zmian dekoracji

Oczekiwania:

 • odpowiedzialność za powierzone zadania i mienie,
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • dyspozycyjność w czasie produkcji, w okresach przedpremierowych,
 • umiejętność samodzielnego korzystania z urządzeń mechanicznych (wiertarka, szlifierka, itp.),
 • predyspozycje do pracy na wysokości ponad 3m,
 • bardzo dobra organizacja pracy,

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu,
 • ciekawą, pełną wyzwań pracę w rozwijającej się instytucji kultury,
 • przyjazną atmosferę pracy.

Zainteresowane osoby prosimy o dostarczenie CV lub przesłanie go za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do dnia 31.07.2017 r., do godziny 15.00 na adres: sekretariat@teatrlalka.pl

Adres składania dokumentów
pl. Defilad 1, pok. 214
00 - 901 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: "montażysta dekoracji"

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Teatr Lalka z siedzibą w Warszawie (00 - 901), pl. Defilad 1. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.)" Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.


Ogłoszenie do pobrania: pobierz
PROCEDURA PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI I MOLESTOWANIU SEKSUALNEMU W TEATRZE LALKA W WARSZAWIE

Procedura przeciwdziałania mobbingowi i molestowaniu seksualnemu w Teatrze Lalka w Warszawie do pobrania: pobierz
Teatr Lalka ogłasza sprzedaż archiwalnych plakatów.

Teatr Lalka ogłasza sprzedaż archiwalnych plakatów wybitnych grafików, m.in. Stasysa Eidrigeviciusa, Adama Kiliana, Edwarda Lutczyna, Wiktora Sadowskiego, Franciszka Starowieyskiego i Wiesława Wałkuskiego. Reprodukcje plakatów znajdziecie Państwo na teatrlalka.pl/galeria. W sprzedaży znajdują się plakaty oznaczone numerami: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, dostępne w kasie teatru w cenie 50 zł. za egzemplarz.
TEATR LALKA
Palac Kultury i Nauki
Plac Defilad 1
00-901 Warszawa
NIP 525-000-58-86
REGON 016342053
RIK RIK/3/2000/SPW
Bank PEKAO S.A./Oddzial w Warszawie ul. Jasna 1
66 1240 6175 1111 0010 4817 6443
SEKRETARIAT
(22) 620 49 60, (22) 656 69 39, (22) 624 85 65 // sekretariat@teatrlalka.pl
BIURO ORGANIZACJI WIDOWNI
(22) 656 69 57, (22) 656 69 56 // rezerwacje@teatrlalka.pl