Logo Teatru Lalka

strona główna -> Edukacja

Edukacja

SPOTKANIE Z TEATREM GRODZKIM

Warsztaty dla pedagogów i animatorów, instruktorów teatralnych

Warsztaty adresowane są do instruktorów teatralnych, nauczycieli różnych specjalności, pedagogów szkolnych, instruktorów terapii zajęciowej, terapeutów, wychowawców w placówkach opiekuńczych różnego typu, animatorów kultury, wolontariuszy. Zajęcia mają charakter praktyczny i będą prowadzone zespołowo i w podgrupach. Obejmą również dyskusję na temat prezentowanych metod.

Celem warsztatów jest prezentacja metody wykonania prostych lalek teatralnych z papieru i nauka ich animacji. Równocześnie, w trakcie zajęć grupa poznaje i omawia zasady narracji wizualnej w teatrze, a także analizuje przydatność pracy z lalką/przedmiotem w działaniach artystycznych, edukacyjnych i terapeutycznych z różnymi grupami. Proces warsztatowy służy również przekazaniu doświadczeń i sprawdzonych metod pracy z osobami zagrożonymi społeczną marginalizacją (osoby z niepełnosprawnością intelektualną, fizyczną i sensoryczną, uzależnieni, seniorzy).

Uczestnicy otrzymają certyfikat udziału w zajęciach wystawiony przez Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki oraz publikacje dotyczące wykorzystania metod teatralnych i parateatralnych w szeroko rozumianej edukacji (wydawnictwa Teatru Grodzkiego).

W ramach warsztatu zapraszamy na spektakl "Gdzieś ponad tęczą." i poczęstunek.

Czas trwania 150 min.
Bilet wstępu: 50 zł. od osoby
Zapisy na warsztaty przyjmuje Dział Organizacji Widowni tel. 22 656 69 57
rezerwacje@teatrlalka.pl

SPOTKANIE Z TEATREM GRODZKIM

Spektakl "Gdzieś ponad tęczą...".

Co się wydarzyło, gdy mieliśmy trzy, pięć, dziesięć lat? A może coś ważnego miało miejsce w naszym życiu jeszcze wcześniej? Lub trochę później? Czy pamiętamy fakty, które ukształtowały nasz los i przesądziły o tym, jacy dziś jesteśmy? Takie pytania zadaliśmy sobie, przystępując do pracy nad spektaklem. Wspomnienia osób niesłyszących, które w połowie tworzą naszą grupę stały się impulsem do ułożenia teatralnej opowieści. Na jej bieg wpłynęła też nasza wspólna refleksja nad doświadczeniem tych wszystkich, którzy na co dzień towarzyszą chorobie, niepełnosprawności i cierpieniu swoich bliskich. W scenicznej potyczce z Losem-Przeznaczeniem odwołujemy się do siły marzeń i nadziei ze słynnej, nagrodzonej Oscarem, ballady "Over the rainbow" w wykonaniu Israela Kamakawiwo?ole.

Przedstawienie powstało na bazie wspomnień członków grupy. Rozgrywa się bez słów i tworzą je krótkie historie z udziałem prostych lalek wykonanych samodzielnie przez zespół.

Widowisko lalkowe adresowane do młodzieży i widzów dorosłych. Widzami mogą być osoby niepełnosprawne (zwłaszcza z dysfunkcją słuchu, ponieważ w widowisku wykorzystujemy język migowy, a nasz zespół w połowie tworzą ludzie niesłyszący). Barierą w odbiorze spektaklu dla osób z niepełnosprawnością intelektualną może być brak werbalnej narracji i umowność plastycznego przekazu.

Prezentacja Projektu "T&D Stories - Historie teatralne i multimedialne w kształceniu i szkoleniach"

W pracy nad spektaklem wykorzystaliśmy inspirację projektu "T&D Stories - Historie teatralne i multimedialne w kształceniu i szkoleniach" dofinansowanego ze środków Komisji Europejskiej. Podczas prezentacji opowiemy o dwóch metodach storytellingu czyli sztuki opowiadania historii: teatralnej i multimedialnej. Tę ostatnią chcemy zilustrować kilkuminutowymi filmami stworzonymi przez uczestników projektu w czterech krajach: Polsce, Irlandii, Islandii i we Włoszech. Storytelling jest szczególną formą osobistej ekspresji, może mieć też charakter terapeutyczny, gdyż pozwala wyrazić to, co trudne, ukryte, domagające się rozwiązania czy ujawnienia.

Czas trwania 60 min.
Dla widzów w wieku 12+
Wstęp bezpłatny
Zapisy na warsztaty przyjmuje Dział Organizacji Widowni tel. 22 656 69 57
rezerwacje@teatrlalka.pl

KSIĘŻYC W MISCE - KONCERT GRZEGORZA TURNAUA DLA DZIECI

Rodzinne spotkania z muzyką przy wsparciu firmy Yamaha

22 października o godzinie 17.30 odbędzie się wyjątkowe, rodzinne spotkanie z muzyką w Teatrze Lalka. Zapraszamy dzieci i ich opiekunów do wzięcia udziału w wyjątkowym koncercie i warsztatach prowadzonych przez Grzegorza Turnaua i jego zespół - gitarzystę Jacka Królika i grającego na oboju Mariusza Pędziałka. Celem cyklicznych warsztatów jest zachęcenie do wspólnego muzykowania oraz przekonanie rodziców, że gitara albo pianino mogą okazać się najwspanialszym prezentem!
Granie i śpiewanie to wielka frajda!

Bilety wstępu : 35 zł
Bilety wstępu dla grup zorganizowanych: 30 zł
Czas trwania 50 min. /z przerwą/

DUDA PAIVA: PARTYTURA PRZEDMIOTU - CIAŁO AKTORA I CIAŁO LALKI

Warsztaty dla aktorów lalkarzy

Duda Paiva jest autorem koncepcji ruchu, która poszerza zakres działań aktora, rozbudowując jego zdolności animacyjne. Nowy język ciała Paivy łączy techniki tańca współczesnego z klasyczną animacją lalki. Działania fizyczne prowadzą do poszerzenia poetyckiej iluzji, która prowokuje i jednocześnie zachwyca publiczność. Wypracowana przez artystę technika i metoda pracy pozwalają na pogłębienie relacji pomiędzy przedmiotem i animatorem. Ruch i głos stają się narzędziami prowadzonej przez aktora narracji rozpisanej na dwa ciała, którymi kieruje jeden umysł.

Duda Paiva - brazylijski aktor, tancerz, dyrektor artystyczny Duda Paiva Company poprowadzi z aktorami Teatru Lalka i studentami Akademii Teatralnej warsztaty, w których wykorzystane zostaną w oryginalny sposób techniki tańca współczesnego i teatru przedmiotu.
LABORATORIUM CERVANTESA

Warsztaty po spektaklu Don Kichot

Uczestnicy zostaną wtajemniczeni w arkana technik lalkowych i animacji przedmiotów. Staną się one narzędziem, które posłuży w lepszym rozumieniu wybranych wątków powieści Cervantesa, jak i rozpoznaniu plastycznej rzeczywistości, jej mechanizmów. Badając relacje pomiędzy słowem, rekwizytem, dźwiękiem i obrazem będzie można stworzyć własny scenariusz przygód Don Kichota w oparciu o różne środki ekspresji.

Czas trwania 180 min.
Wstęp bezpłatny
Zapisy na warsztaty dla grup zorganizowanych od 15 do 25
osób przyjmuje Dział Organizacji Widowni tel. 22 656 69 57
rezerwacje@teatrlalka.pl
mapka

Zwiedzanie teatru

Wycieczki po kulisach teatru i piwnicach PKiN czyli przestrzeniach zwykle niedostępnych dla widzów. Zaplecze sceny, garderoby aktorów, pracownie (lalkarską i konstruktorską), kabinę elektroakustyczną można zwiedzić wspólnie z aktorami Teatru Lalka, którzy są przewodnikami po tajnikach "kuchni" teatralnej.

Bilety wstępu dla grup zorganizowanych
zwiedzanie kulis teatru: 10 zł. od osoby
Czas trwania 35 - 50 min.
Zgłoszenia przyjmuje Dział Organizacji Widowni tel. 22 656 69 57
rezerwacje@teatrlalka.pl

mapka
mapka

Lekcja teatralna

Spektakularny program edukacyjny, prezentujący w przestrzeni sceny środki i efekty teatralne należące do języka przekazu scenicznego, takie jak: kostium, lalka (pokaz technik lalkowych), światło, dźwięk i efekty specjalne. Uzupełnieniem pokazu jest film rejestrujący pozasceniczne życie teatru w pracowniach, w garderobach, w magazynach kostiumów, lalek i dekoracji. Film opatrzony komentarzem, przedstawia różne teatralne profesje: aktor, reżyser, scenograf, charakteryzatorka, akustyk, oświetleniowiec, rzemieślnicy teatralni. Lekcję prowadzą aktorzy.

Bilet wstępu dla grup zorganizowanych: 25 zł. od osoby
Czas trwania 45 min.
Zgłoszenia przyjmuje Dział Organizacji Widowni tel. 22 656 69 57
rezerwacje@teatrlalka.pl
mapka

Ele-mele-dudki Teatrzyk malutki

Teatr Lalka organizuje cykl warsztatów lalkarskich skierowanych do dzieci powyżej piątego roku życia, które chciałyby poznać zaczarowany świat teatru i dowiedzieć się jak stworzyć prostą dekorację i jak zrobić własną lalkę teatralną. Z kolorowych szmatek, futerek, piórek, sznurków, patyczków i różnych przedmiotów codziennego użytku każdy
z uczestników może własnoręcznie wykonać lalkę i wystąpić z nią w finale warsztatu. Warsztaty są nie tylko świetną zabawą, ale także okazją
do rozwijania indywidualnych zdolności dzieci.

PACYNKA - MAPETY ZE SKARPETY
KUKIEŁKA - FIKU MIKU FIKU MIKU, KUKŁA LALKA NA PATYKU
MARIONETKA - NA SZNURECZKACH JAK NA SMYCZY, LALKA TA CHODZENIE ĆWICZY
TEATR PRZEDMIOTU - TEATR PRZEDMIOTU, CZYLI WSZYSTKO CO SIĘ RUSZA
MASKA - MASA MASEK, CZYLI MOŻESZ BYĆ KIM CHCESZ
TEATRZYK OD RĘKI - TEATR CIENI

Czas trwania 60 min.
Bilet wstępu dla grup zorganizowanych: 25 zł. od osoby
Zapisy na warsztaty dla grup zorganizowanych, nie mniejszych niż 25
osób przyjmuje Dział Organizacji Widowni tel. 22 656 69 57
rezerwacje@teatrlalka.pl

warsztaty perkusyjne

WARSZTATY WOKALNO-PERKUSYJNE

Po spektaklu "Cudowna podróż" zapraszamy na warsztaty
wokalno-perkusyjne prowadzone przez Natalię Czekałę, pianistkę, kompozytorkę muzyki do przedstawienia i Krzysztofa Guzewicza, perkusistę. Warsztaty uświadomią widzom rolę rytmu w tworzeniu spektakli teatralnych i życiu codziennym. Korzystając z form ekspresji muzycznej takich jak body-percussion i śpiew widzowie w naturalny sposób stworzą orkiestrę. Zajęcia przybliżą nieznane instrumenty muzyczne wykorzystane w spektaklu np.: looper. Na warsztaty prowadzimy zapisy dla grup zorganizowanych, nie większych niż 25 osób.
Zapraszamy widzów w wieku 7+.

Czas trwania 60 min.
Bilet wstępu dla grup zorganizowanych: 25 zł. od osoby
dla grup, które zakupiły bilety na spektakl "Cudowna podróż": 15 zł.
Zgłoszenia przyjmuje Dział Organizacji Widowni tel. 22 656 69 57
rezerwacje@teatrlalka.pl

TEATR LALKA
Palac Kultury i Nauki
Plac Defilad 1
00-901 Warszawa
NIP 525-000-58-86
REGON 016342053
RIK RIK/3/2000/SPW
Bank PEKAO S.A./Oddzial w Warszawie ul. Jasna 1
66 1240 6175 1111 0010 4817 6443
SEKRETARIAT
(22) 620 49 60, (22) 656 69 39, (22) 624 85 65 // sekretariat@teatrlalka.pl
BIURO ORGANIZACJI WIDOWNI
(22) 656 69 57, (22) 656 69 56 // rezerwacje@teatrlalka.pl