Logo Teatru Lalka

strona główna -> Aktualności

Aktualności

         

SPOTKANIE Z TEATREM GRODZKIM

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki" prowadzi programy edukacyjne i artystyczne dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej, osób niepełnosprawnych, ofiar uzależnień, osób starszych i innych grup potrzebujących wsparcia. Spośród wielu działań realizowanych wspólnie ze szkołami, przedszkolami, placówkami dla osób niepełnosprawnych i ośrodkami terapeutycznymi wymienić należy spektakle z udziałem dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych w roli aktorów jak i bezpośrednich odbiorców. Wiodącą tematyką poruszaną w przedstawieniach jest przeciwdziałanie dyskryminacji, poszukiwanie właściwych dróg komunikacji międzyludzkiej, pokazywanie sposobów radzenia sobie z problemami życia codziennego. W ciągu ponad 11 lat działalności Stowarzyszenie "Teatr Grodzki" zorganizowało sesje szkoleniowe dla nauczycieli, trenerów i terapeutów z całej Polski na temat: terapii przez sztukę, teatru amatorskiego i edukacji społecznej. Projekt zmierza do rozwoju teatru plastycznego, teatru lalki, ruchu w szkołach. Chodzi o wzbogacenie środków wyrazu stosowanych w tworzonych w ramach zajęć teatralnych spektaklach. Istotne jest także wprowadzenie do świadomości nauczycieli i uczniów zdobyczy bielskiego środowiska teatralnego w zakresie teatru plastycznego. Uczniowie rozwiną swoją wrażliwość estetyczną i umiejętności, nauczyciele wzbogacą swój warsztat pracy o środki tworzenia teatru plastycznego dotąd słabo obecnego w szkołach. Upowszechnienie metod teatru aktywizującego pozwoli na zwiększenie efektu kształcącego i wychowawczego zajęć teatralnych. Projekt stwarza przestrzeń do wielowymiarowego wprowadzenia teatru plastycznego w pracę grup, nauczycieli. świadomość widzów. Informacje - www.teatrgrodzki.pl

25 września Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne "Teatr Grodzki" zaprasza na:
- godz. 13.00 spektakl lalkowy "Gdzieś ponad tęczą..." w wykonaniu wielopokoleniowej, integracyjnej grupy Teatr Grodzki "Junior"
- godz. 10.00 I warsztat dla pedagogów i animatorów prowadzony przez Marię Shejbal
- godz. 14.30 II warsztat dla pedagogów i animatorów prowadzony przez Marię Shejbal

Spektakl i pokaz filmu:
Czas trwania 60 min.
Wstęp bezpłatny.
Zapisy dla grup zorganizowanych przyjmuje Dział Organizacji Widowni tel. 22 656 69 57;
rezerwacje@teatrlalka.pl

Warsztaty dla pedagogów i animatorów Kultury:
Czas trwania 150 min.
Bilet wstępu 50 zł.
Zapisy przyjmuje Dział Organizacji Widowni
tel. 22 656 69 57;
rezerwacje@teatrlalka.pl

         
         

PROGRAM TEATR POLSKA 2017

Teatr Lalka bierze udział w kolejnej edycji Programu TEATR POLSKA organizowanej przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pokazy spektaklu Cudowna podróż w reżyserii Aleksjeja Leliawskiego i realizacja warsztatów teatralnych będą odbywać się między 2 września a 20 listopada 2017 r. w 9 Ośrodkach Kultury na terenie całego kraju:

  • 2 września Żuławski Ośrodek Kultury w Nowym Dworze Gdańskim
  • 3 września Braniewskie Centrum Kultury w Braniewie
  • 8 września Stowarzyszenie Jarocin XXI w Jarocinie
  • 9 września Gostyński Ośrodek Kultury "Hutnik" w Gostyniu
  • 10 września Krotoszyński Ośrodek Kultury w Krotoszynie
  • 11 września Centrum Kultury i Sztuk,i Dom Kultury "Oskard" w Koninie
  • 28 października Miejskie Centrum Kultury w Płońsku
  • 19 listopada Krasnostawski Dom Kultury w Krasnymstawie
  • 20 listopada Miejski Dom Kultury w Radomsku.

Celem programu TEATR POLSKA jest ułatwianie dostępu do oferty polskich teatrów poprzez zwiększanie ich mobilności i umożliwienie prezentacji spektakli w ośrodkach mających utrudniony dostęp do kultury. W ramach programu teatry instytucjonalne, samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe otrzymały dofinansowanie prezentacji przedstawień w miejscowościach, w których nie ma teatru instytucjonalnego. Szczegółowe informacje www.teatrpolska.pl

KIOSK KULTURY

W weekend 13-14 maja zostanie otwarty pierwszy w Warszawie Kiosk Kultury. W nowoczesnym kiosku przy ul. Krakowskie Przedmieście 7 (vis-a-vis bramy wejściowej do Kampusu Głównego UW), będzie można zaczerpnąć informacji na temat wydarzeń kulturalnych w stolicy, a także zakupić bilety do ponad 40 najważniejszych warszawskich instytucji kultury: teatrów, muzeów, domów kultury oraz klubów muzyki klasycznej i jazzowej.

Kiosk jest wspólną inicjatywą warszawskich instytucji kultury, Biura Kultury m. st. Warszawy, portalu www.ewejsciowki.pl, będącego operatorem kiosku oraz firmy Warexpo, będącej właścicielem sieci kiosków.

Kiosk jest wzorowany na zachodnich "box-office'ach", w których można kupować bilety na różnorodne wydarzenia kulturalne. Jest to wyjątkowa inicjatywa na skalę europejską - do tej pory powstało niewiele miejsc zrzeszających liczne instytucje kultury, gdzie w jednej placówce ma się możliwość zakupienia zarówno biletu do teatru, muzeum, jak i na koncert. Cieszymy się, że Teatr Lalka bierze udział w tym ważnym i nowatorskim przedsięwzięciu.

W weekend otwarcia (13-14 maja) przewidziane są liczne dodatkowe atrakcje. szczegółowe informacje na fanpage'u Kiosku Kultury oraz na wydarzeniu na facebooku.

ADESTE warszawskie instytucje kultury razem!

         
         

Aleksander Wachramiejew WYSTAWA - W PODRÓŻY

Wystawa prac Aleksandra Wachremiejewa zatytułowana "W podróży" towarzyszy prapremierze spektaklu "Cudowna podróż". Obejmuje 48 prac powstałych w latach 2012-2017, tworzonych różnymi technikami, w tym akwarelą i ołówkiem. Wystawa prezentuje m.in. projekty scenograficzne do przedstawienia "Cudowna podróż", a także prace należące do trzech serii: "Grzybolandia", "Walczące słonie", "Szkicownik", z których wyłania się oryginalna wizja teatru i świata.

Aleksander Wachramiejew - scenograf, malarz, ilustrator. Absolwent Białoruskiej Akademii Sztuk. Jego prace, w tym liczne akwarele, znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego Białorusi, Muzeum Sztuki Współczesnej w Mińsku, Galerii Sztuki w Kaliningradzie, Galerii De Campagnie w Dordrechcie i Coliseum w Wilnie. Artysta bierze udział w licznych wystawach indywidualnych, m.in. w: Holandii, Niemczech, na Litwie oraz zbiorowych, m.in. w: Rosji, Czechach, Holandii. Od 1988 roku, jako scenograf, współpracuje z teatrami lalkowymi i dramatycznymi w kraju i za granicą. Jest autorem koncepcji plastycznych, lalek i scenografii do spektakli takich, jak: Mały Klaus i duży Klaus Andersena, Biały statek Ajtmatowa, Kruk Gozziego, Dzielny ołowiany żołnierz Andersena, Mewa Czechowa, Hamlet Szekspira, Don Juan Moliera, Odyseusz Norreviga.

Wystawa otwarta dla zwiedzających:
wtorki - piątki w godzinach 10.00 - 16.00
soboty - niedziele 11.00 - 16.00
Wystawa nieczynna w dniach, kiedy jest grane przedstawienie "Tygryski".

         

Adam Kilian. Fascynacje.

Monograficzny album pt. Adam Kilian. Fascynacje, wydany przez Teatr Lalka
w Warszawie, jest pierwszą publikacją prezentującą różnorodny dorobek artysty w możliwie pełnym i wyczerpującym zakresie. Album przedstawia wybór projektów dekoracji, kostiumów teatralnych i lalek, ilustracje książkowe, projekty do filmów (w sumie kilkaset zdjęć i reprodukcji), uzupełniony merytorycznym komentarzem znawców - historyka sztuki (dr Joanna Stacewicz-Podlipska) i historyka teatru (prof. Henryk Izydor Rogacki) oraz słowem samego Artysty, formułującego estetyczne credo (wywiad z Aleksandrą Rembowską), a także dokumentacją całego jego dorobku. Publikacja została wydana w dwóch językach: polskim i angielskim.


TEATR LALKA
Palac Kultury i Nauki
Plac Defilad 1
00-901 Warszawa
NIP 525-000-58-86
REGON 016342053
RIK RIK/3/2000/SPW
Bank PEKAO S.A./Oddzial w Warszawie ul. Jasna 1
66 1240 6175 1111 0010 4817 6443
SEKRETARIAT
(22) 620 49 60, (22) 656 69 39, (22) 624 85 65 // sekretariat@teatrlalka.pl
BIURO ORGANIZACJI WIDOWNI
(22) 656 69 57, (22) 656 69 56 // rezerwacje@teatrlalka.pl