Logo Teatru Lalka

Żegnamy Adama Kiliana

25 czerwca 2016r. zmarł Adam Kilian - wybitny artysta plastyk, scenograf, grafik, ilustrator, twórca filmów animowanych.
Syn Alfreda Kiliana i Janiny Kilian - Stanisławskiej, urodzony we Lwowie w 1923r., żołnierz armii generała Andersa, absolwent Wydziału Architektury w College of Arts and Crafts w Nottingham. Po powrocie do kraju został dyrektorem Teatru Lalek Niebieskie Migdały (1948 - 1950) założonym w Samarkandzie przez Janinę Kilian - Stanisławską (1945). W teatrze tym, który od 1951r. nosi nazwę Teatr Lalka Adam Kilian pracował 63 lata. Był tutaj scenografem i kierownikiem plastycznym. W ciągu ponad 60 lat artystycznej działalności zrealizował 323 scenografie w polskich i zagranicznych teatrach lalkowych, dramatycznych i muzycznych. Był współtwórcą 22 widowisk i programów telewizyjnych, autorem opracowania plastycznego 72 filmów animowanych, ilustratorem 50 wydawnictw książkowych. Najpłodniejsze przyjaźnie twórcze to współpraca z Janiną Kilian - Stanisławską, Janem Wilkowskim, Zofią Stanisławską-Howurkową, Janem Kulczyńskim, Józefem Gruzą, Janem Skotnickim, Adamem Hanuszkiewiczem i Jarosławem Kilianem. Wieloletnia współpraca z Janem Wilkowskim zaowocowała między innymi wspólną wizją monumentalnego "Zwyrtały Muzykanta". Przełomem w  tradycji scenicznej arcydramatu stały się jego inscenizacje "Wesela". W ostatnim okresie twórczości teatralnej, we współpracy z synem Jarosławem, Adam Kilian sięgnął po Szekspira i polski dramat romantyczny. Spośród wielu nagród i odznaczeń najbliższy jego sercu był Order Uśmiechu przyznany przez kapitułę dziecięcą w 1974r.

Z naszego świata odszedł jeden z największych scenografów drugiej połowy XX wieku.

TEATR LALKA
Palac Kultury i Nauki
Plac Defilad 1
00-901 Warszawa
SEKRETARIAT
(22) 620 49 60, (22) 656 69 39, (22) 624 85 65 // sekretariat@teatrlalka.pl
BIURO ORGANIZACJI WIDOWNI
(22) 620 49 50, (22) 656 69 56 // rezerwacje@teatrlalka.pl